Karbo

Karbowaniec elektroniczny

Zdecentralizowany sieć oraz jednostka wymiany,
która działa w oparciu o technologię blockchainCryptoNote.

Pobierając i instalując portfel, zgadzasz się z Warunkami