Co to jest Karbowaniec elektroniczny

Informacje i specyfikacja

Specyfikacja

Specyfikacja

 • Algorytm Proof-of-work: CryptoNight
 • Czas bloku: 240 sekund
 • Poziom trudności: ponownie w każdym bloku
 • Nagroda za blok: stopniowo zmniejsza się w każdym bloku wg formuły
  BaseReward = (MSupply - A)/218
  gdzie MSupply = ilość najmniejszych jednostek, 'A' - ilość już dobytych jednostek
 • Podzielność na: 1012 jednostek (do 12 znaków po przecinku)
 • Emisja: stała, początkowa ilość monet – 10,000,000,000,000,000,000 najmniejszych jednostek, lub 10 milionów KRB
 • Dodatkowa emisja: ~2% od początkowej ilości za rok, minimalna nagroda za blok wynosi 1 KRB
  Po tym jak nagroda za blok spadnie do 1 KRB (na 97% początkowej emisji), ona pozostanie na tym poziomie na stałe.

Statystyki na żywo

 • Wysokość łańcuha bloków: loading...
 • Szybkość sieci: loading...
 • Trudność karbowania: loading...
 • Nagroda za ostatni blok: loading...
 • Czas ostatniego bloku: loading...
 • Całkowita liczba wybitych monet: loading...
Графік емісії

Czym jest Karbowaneć?

Nazwa pochodzi od starożytnego sposobu zapisu rozliczeń lub długów poprzez wycinanie (karbowanie) na drewnianym patyku znaków tzw. „karbów”, który był powszechny na terenie współczesnej Ukrainy i całej Europy w epoce średniowiecza, a czasami używany nawet na początku XX wieku. Patyczek był dzielony na dwiw czśći wzdłuż i każda połowa zostawała u uczestników transakcji. Przykładając połówki jedną do drugiej, można było sprawdzić, czy karby nie zostały sfałszowane. To przypomina zasadę działania technologii blockchain w sieci Karbowaniec.

„Karbowaneć – jednostka pieniężna Ukrainy w w różnych okresach jej historii do 1996 roku, a także w ZSRR nazwa nazwa „karbowaniec” była używana oficjalnie jako ukraińskojęzyczny odpowiednik słowa „rubel” i widniała na radzieckich banknotach. W roku 1996 wprowadzono nową walutę, hrywnę, dokonując wymiany karbowańców na hrywnę, która jest prawnym środkiem płatniczym na Ukrainie.

„Karbowaniec” jest więc bardzo dobrze znanym słowem, które jest mocno powiązane z pieniędzmi nie tylko na Ukrainie, ale także w sąsiednich krajach, co ułatwia percepcję. Dla ułatwienia czytania i wymowy, używa się nazwa skrócona “Karbo”.

„Karbowaniec” został przywrócona w formie cyfrowej kryptowaluty jako ludowa jednostka wymiany – nieformalna i niezależna.

Misja

Zostać "Czwartym karbowańcem" – narodowym elektronicznym środkiem wymiany

„Karbowaniec” opiera się na zasadach Austriackiej Szkoły Ekonomicznej. Zdaniem przedstawicieli szkoły austriackiej, emisja pieniądza nie powinna być domeną monopolu banku centralnego, ale także konkurujących ze sobą banków komercyjnych, które to dopiero zapewnią odpowiednią podaż pieniądza. Właściwa jest stabilizacja kursów walutowych ponieważ rząd zmuszony jest w takiej sytuacji do podtrzymywania określonego parytetu wymiennego. Skutecznie uniemożliwi mu to zatem używanie kursu walutowego do realizacji dyskrecjonalnych celów polityki gospodarczej. Uważają, że rząd nie powinien ograniczać w jakikolwiek sposób wymianę walut. – Вікіпедія.

„Karbowaniec” jest rozwijany przez wolontariuszy jako taki wolny środek wymiany – egalitarny, zdecentralizowany system o podwyższonej prywatności, w którym wartość jego jednostek opiera się wyłącznie na popycie i podaży na wolnym rynku, gdzie emisja zależy wyłącznie od niezmiennego algorytmu matematycznego systemu, w którym każdy może uczestniczyć w emisji karbowańców, otrzymując je jako nagrodę za zasoby zapewnione przez zwykły komputer do obsługi systemu. Do kopania karowańców nie potrzeba specjalistycznego drogiego sprzętu (ASIC).

Jednorodność i poufność Karbowańca

Anonimowość jest realizowana dzięki okrężnym sygnaturom, które ukrywają nadawcę i jednorazowym adresom, które ukrywają odbiorcę.
Poufność

Transfery karbowańców nie da się prześledzić i powiązać. Karbowaneć zapewnia pełną anonimowość i prywatność dzięki technologii kryptograficznej ring signature. Wszystkie transakcje są podpisywane przez grupę, więc nie jest możliwe wiarygodne określenie, który z uczestników podpisał transakcję, a zatem niemożliwe jest określenie z pewnością, kto dokonał płatności. Im więcej uczestników jest w grupie, tym bardziej poufną jest operacja. Ponadto transakcje karbowańców nie mogą być powiązane, – dzięki odmianie protokołu wymiany Diffiego-Hellmana odbiorca ma wiele niepowtarzalnych unikalnych adresów wywodzących się z jego klucza publicznego. Środki przesłane na te adresy mogą być wykorzystane wyłącznie przez odbiorcę. Transakcji tych nie da się powiązać ze sobą, ponieważ nie można ich odróżnić od innych transakcji w sieci.

Jednorodność

Niepowtarzalne adresy jednorazowe i sygnatury grupowe transakcji (ring signature) zapewniają odporność na analizę łańcuha bloków (blockchain). Każda transakcja tylko zwiększa entropię i stwarza dodatkowe przeszkody dla tych, którzy chcieliby poszperać w operacjach z karbowańcami.

Odporność na analizę z kolei stanowi bardzo ważną cechę, – jednorodność. Jednorodność oznacza że – wszystkie odmiany o tym samym nominale są do siebie podobne i mają tę samą siłę nabywczą.

Główna różnica i przewaga nad Bitcoinem – to właśnie jednorodność. Wszystkie karbowańców są wymienne i zunifikowane, w przeciwieństwie do bitcoinów ponieważ w Bitcoin każdemu dostępną jest możliwość w dowolnym momencie wyświetlić wszystkie transakcje na każdym koncie i zobaczyć, jaki jest bilans. Może to doprowadzić do cenzury zasobów użytkowników, przez co część bitcoinów może stać się "gorszą" niż reszta.

Karbowaniec nie daje takiej możliwości śledzenia aktywności użytkowników. Dlatego korzystając z karbowańców, zyskujesz więcej prywatności, niezależności i wolności, tak jak używałbyś gotówki.